Dynamiek en samenwerking

Maatschappelijke veranderingen voltrekken zich in een hoog tempo. Dit vraagt van alle betrokkenen visie en daadkracht om aan de marktvraag te kunnen voldoen. Een verbeterde ketensamenwerking is in dat kllimaat een kritische succesfactor. Om de kwaliteit van dienstverlening en de bijdrage van textielbeheer te kunnen optimaliseren is een indringend en transparant samenwerken van ketenpartijen nodig. Meer toegevoegde waarde en minder exploitatiekosten. Beter textielbeheer, met dienstverlenings­concepten en materialen / kleding specifiek afgestemd op de gevraagde functionaliteiten van gebruikssituaties en omstandigheden. Een uitdaging met louter voordelen voor alle betrokkenen.

NST 2010

1ste Lustrum

Het Nationaal Symposium Textielbeheer (NST) staat dit jaar in het teken van het eerste lustrum van de Federatie Textielbeheer Nederland. Een platform dat innovatie stimuleert en de branche presenteert als een professionele ontwikkelings­partner. Het symposium gaat nader in op de dynamiek van marktom-standigheden en ketensamenwerking. Deskundigen en bestuurders van uiteenlopende branches geven hun visie en delen hun praktijkervaringen hoe effectieve ketensamen­werking ook concrete resultaten kan opleveren. Onder leiding van moderator wordt een interactieve discussie gevoerd met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.